GLASSFLISER OG GLASSMOSAIKK

 

 

Hva er glassfliser og glassmosaikk

Glass har som et av de reneste materialer, en lang rekke fordeler uten å være til skade for omgivelsene og sammenlignet med bruk av andre materialer. Det finnes flere typer glassfliser; Fra de rimeligste til de mest eksklusive.

GLASSFLISER OG GLASSMOSAIKK ER:

 • Lett i vekt sammenlignet med naturstein
  · Lette å montere
  · Lite behov for vedlikehold/lave vedlikeholdskostnader
  · Stort fargeutvalg
  · Designfleksibilitet/design koordinering vegger og gulv
  · Utvidet eller begrenset skyggevariasjon
  · Mulighet for bruk på kurvet/buet underlag
  · Motstand mot påvirkning fra syre, alkaliske og kjemiske stoffer
  · Økologisk konkurransedyktig/miljøvennlig materiale
  · Ubrennbar
  · Uten lukt
  · Inneholder ingen kjemikalier eller giftige substanser
  · Hygienisk, fremmer ikke vekst av sopp eller andre biologiske skadegjørere
  · Historisk representativt og et av de eldste artistiske dekorative materialer
  · Uten krymp, utvidelse eller delaminering
  · Ingen redusert effekt over tid
  · Ingen flekkdannelser
  · Uten evne til vannopptak/vannabsorpsjon (< 0,5 %)

Produktene krever en dyktig håndverker som verdsetter kvalitet på utførelsen, og behandler produktet med respekt med tanke på sluttresultat.

Se våre tekniske datablad:

Kvalitetssjekk - viktig informasjon til bruker Kvalitetssjekk før du starter

Viktig brukerinformasjon Viktig brukerdokumentasjon om glassfliser og glassmosaikk fra GlassZone - håndtering, egenskaper og montering

Sintef informerer om glassmosaikk og glassfliser Les om Sintefs anbefalinger og råd om glassfliser og glassmosaikk

SINTEF Flis4_07 _2_.pdf Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront ? Hva skal brukes i våte arealer

Crystal Blend - sammensetning Prosentvis sammensetning av ulike farger

En veileder om typer og bruksområder skrevet av Byggkeramikerforeningen